Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Szkaradowie

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

w roku szkolnym 2019/ 2020

 

 • Mamo, Tato, co Wy na to?”

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.

 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.

 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.

 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.


 

 • Dzieciaki Mleczaki”

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

Chcemy w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych.

 

 • Mamo, Tato, wolę wodę”

   

Dzięki temu programowi edukacyjnemu pokazujemy i uczymy dzieci dobrego nawyku picia wody i dbania o środowisko. Program ten realizuje najstarsza grupa przedszkolna.

 

 • Kubusiowi przyjaciele natury”

   

  Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. W ramach programu każde przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne na podstawie przesłanych bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie.

   

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny